Opstaldning

Opstaldning i både løsdrift og boks Hø op til 12 kg pr. hest pr. dag er inkluderet i nedenstående priser, krybbefoder er ikke inkluderet.


Løsdrift: 1.250 kr/mdr. for islændere og ponyer 1.450 kr./mdr. for store heste. Hestene i løsdrift går på døgnfold og har adgang til græs hele tiden. Vi har to løsdrifthold med tre i hver. Det ene hold er er unge heste med stor fold og masser af græs (ikke gødet) Der er halm i inde området. I det andet hold har hestene behov for at “holde den slanke linje” og de går på en lidt mindre fold og med noget mindre græs. De står på træpiller i inde området og får mindre mængde stråfoder, tildelt og tre gange. Hesten i den ene løsdrift har kun begrænset adgang til græs, mens hestene i den anden løsdrift har fri adgang til græs og en noget større fold. I perioder med mindre græs og/eller vinter, fodres der med stråfoder på folden 2 gange dagligt. Efter aftale med ejer af løsdriftheste, kan der gives halm. Bunden i løsdriften hvor hestene har fri adgang til græs er halm, mens den i den anden løsdrift er træpiller. Vi fodre vores egne islændere med krybbefoder hver aften, dette foregår på folden med krybberne hængende på hegnet eller i stalden. Hestene i løsdrift har som udgangspunkt ikke fri adgang til boksene, men hvis vi har bokse ledige i vores lille stald, så er disse til afbenyttelse, dog uden bundstrøelse. Her er der også plads til at strigle og sadle op, ligeledes er det i den lille stald, at foder og udstyr er.
Boks: 1.970 kr/mdr. Der betales 440 kr for opstart af bund i boksen. Vi lukker ud ca. kl. 6.30 og ind ca. kl. 21.00 i sommerperioden, i vinterperioden er det fra ca. kl. 6.30 til 16.00. Der er mulighed for døgnfold i sommerperioden. Hvis vejret er ekstremt dårligt, så kommer de på boks før. Vi fodre om morgenen, inden de kommer ud og igen til aften, når de kommer ind. Stråfoder gives om aftenen i boksen i sommerperioden, i vinterperoden er det både på folden og i boksen. Vi fodre med kvalitets hø og wrap (hø i perioden august til februar og wrap resten af året). Der er indregnet 12 kg. hø/wrap pr. dag i prisen, i sommerperioden, hvor der er meget græs får de mindre, mens de får mere i vinterperioden, hvor der ikke er så meget græs. De står på træpiller, vi muger boksene dagligt og bunden vedligeholdes med 16 kg piller hver uge. Krybbefoder skal medbringes og pakkes i madpakker, så det er let for os at fodre. Det er muligt at købe foder fra Dangro Nordic gennem os. Hestene på boks har en stor fold (som i perioder opdeles i 2) og de går i en god og stabil flok. Vi har 4 bokse op 3*4 m, og 3 af dem har vinduer som kan åbnes, det hele i lys og åben stald, med plads til udstyr. Vi har yderligere en 4*4 m boks. Ydermere har vi 2 bokse i en mindre stald, disse bliver hovedsageligt brugt af hestene i løsdriften.

Der betales en måneds depositum (alt incl.) ved opstart af opstaldning.

Vi har en lille ridehal (15*22), en græsridebane (18*38) og 4 spring - prisen er 150 DKK pr måned eller 1.200 DKK for et helt år.

Vi forventer, at vores opstaldere er aktive og kommer i stalden flere gange ugentligt. Samt at de bidrager til den positive og hyggelige stemning i stalden med et godt humør :-)